WLP fastighet

En fastighet

Byggnad har fräscha lager och kontor.

Om oss

Westbo Logistic Partner AB (WLP AB) är jämte Smart Mobility Sweden AB dotterföretag till Forest it Design AB. Samtliga tre företag bedriver verksamhet i fastigheten på Hovlagarevägen 6. 
WLP AB förvaltar fastigheten, hyr ut lokaler i den samt erbjuder vissa logistiktjänster.
Smart Mobility AB är en ledande leverantör av mobila skrivare.
www.smartmobility.se
Forest it Design AB är en ledande distributör av ruggade datorer, precisions-GNSS, mätinstrument mm
www.forest-it.se